Materialise Medical

Tworzenie zdrowszego ?wiata dla wszystkich ludzi.

Materialise Medical jest pionierem wielu wiod?cych zastosowań druku 3D w bran?y medycznej. Umo?liwia naukowcom, in?ynierom i lekarzom zrewolucjonizowa? innowacyjne leczenie, dostosowane indywidualnie do potrzeb ka?dego pacjenta, aby poprawia? jako?? i ratowa? ?ycie. Poznaj nasz? otwart? i elastyczn? platform? oprogramowania oraz pakiet us?ug, które tworz? certyfikowany druk 3D, spe?niaj?cy standardy i wymogi bran?y medycznej.

play_circle_outline Odtwórz film

Poznaj nasze pakiety Mimics

Dla profesjonalistów z bran?y opieki zdrowotnej

Certyfikowane zastosowania szpitalne, od obrazowania 3D a? po terapi?

Czytaj wi?cej

Dla in?ynierów i naukowców

Najbardziej zaawansowany zestaw narz?dzi dla potrzeb in?ynierii biomedycznej

Czytaj wi?cej

Zamów newsletter Materialise Medical

?

Materialise Mimics Care Suite

Nasze rozwi?zania dla szpitali

Certyfikowane aplikacje dla szpitali,
od etapu planowania zabiegów a? do indywidualnego planu leczenia dostosowanego do potrzeb pacjenta

Czytaj wi?cej

Materialise OrthoView

Oprogramowanie do planowania przedoperacyjnego zabiegów ortopedycznych

Zaplanuj. Przygotuj si?. Odnie? sukces.

Materialise Mimics Innovation Suite

Najbardziej zaawansowany zestaw narz?dzi dla potrzeb in?ynierii biomedycznej

Sprostaj najtrudniejszym wyzwaniom